Meditatie September 2018

geplaatst in: meditaties | 0

Leven in relatie met God en uit Zijn kracht

‘Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu
Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor
ons die geloven.’ Efeziërs 1: vers 18 en 19

Het is een geweldig mooie brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeziërs. We hebben dit ook gemerkt toen we de laatste keer het hele boek behandeld hebben op de kringen.

Aan het begin van de brief neemt Paulus ons mee naar de heerlijkheid en luister van God. Hij doet dit om ons te laten verwonderen. Als we ons richten op de grootheid van God staan we vol verwondering. Die verwondering verandert ons. Als we ons de grootheid, de liefde en trouw van God voorstellen dan raakt dat ons hart. Als we ons beseffen wie God is
en hoe dichtbij Hij bij ons komt, dan verandert dat onze blik. We gaan met andere ogen kijken en het verlicht ons hart, letterlijk. Diverse keren heb ik het meegemaakt dat iemand zei nadat hij tot geloof gekomen was: “Hoe heb ik het vorige week niet kunnen zien, terwijl ik het nu zo helder zie?” Dat is het werk van de Heilige Geest.

Ons contact met God verandert ons. Vaak denken we dat we bepaalde dingen moeten doen voor God. Dat we allerlei wetten moeten volgen. Natuurlijk, God is niet wetteloos. God wil bepaalde dingen. Maar God wil niet zozeer ons een wet opleggen, maar Hij verlangt er naar dat we ons overgeven aan Hem en Hem navolgen. Overgave en navolging zijn iets
anders dan gehoorzaamheid aan Gods wetten. Als het navolgen van God alleen maar wetten navolgen is, dan vervallen we of in wetticisme of we worden zo ontmoedigd dat we het erbij laten zitten. Alleen wetten navolgen is religie. Maar het gaat God niet om religie maar om een relatie met Hem. Dat zien we door de hele Bijbel heen. God roept Adam; “Waar
ben je?”, God wandelt met Henoch, God vraagt Noach een ark te bouwen, God roept Abraham om door hem een volk te maken. Maar het meest zien we dit terug in de Here Jezus die naar de aarde kwam om de relatie met God te herstellen. God is niet uit op religie die voldoet aan wetten, Hij is uit op een relatie. Lieve zoon, lieve dochter, geef me je hart! (Spreuken 23:26). Het is opvallend dat zelfs de Tien Geboden niet beginnen met een oproep tot gehoorzaamheid aan wetten, maar ons een blik gunt op Gods grote daden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’; (Exodus 20:1). God begint met te vertellen wie Hij is: de God van Israël. De God die een verbond gesloten heeft, de God die omziet, de God die hoort. En op welk een wondere en heerlijke wijze liet God zich niet zien in Zijn daden van bevrijding!

 

Vanuit Gods verlangen naar een hartsrelatie en onze verwondering over Gods heerlijkheid, legt Paulus in Efeziërs 1:18 alle nadruk op Gods heerlijkheid in het wezen en werk van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus!

Het is Gods heerlijkheid die ons in beweging zet en in aanbidding brengt en… die leidt tot navolging van Jezus. Bij zoveel verwondering en ontzag kunnen we niet anders dan ons aan Hem overgeven in navolging. Het is zoals we in onze visietekst verwoorden: ‘Als God niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken.’

Zo willen we het nieuwe seizoen in gaan. We willen achter God aangaan, we willen in een relatie met Hem leven, we willen ons werk doen vanuit de krachtige werking van Gods macht. Niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht. En ik kijk er naar uit wat God ons het komende seizoen laat zien, waar de weg heengaat, wat Hij ons geeft. Ook al ken ik de weg niet, Hij kent de weg!

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Shalom Fritz Kaiser